Wnętrzowe stacje transformatorowe

Wnętrzowa stacja transformatorowa, zwana również stacją trafo bądź trafostacją, wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie występuje przekazanie energii elektrycznej z sieci do odbiorcy końcowego. Od kontenerowych stacji transformatorowych odróżnia się tym, że posiada wewnętrzny korytarz obsługi, z którego jest dostęp do urządzeń stacji. Najczęściej znajduje się we wnętrzach budynków, zarówno mieszkalnych, jak i biurowych czy usługowych. Jest to urządzenie przewidziane do pełnej prefabrykacji oraz przystosowane do transportu samochodowego i ustawienie w miejscu przeznaczenia, jako kompletnie wyposażone. Wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN oraz transformatora.

Obsługa wewnętrznych stacji transformatorowych

Aby wewnętrzne stacje transformatorowe działały optymalnie i niezawodnie, należy cyklicznie poddawać je przeglądom. Zadanie to warto powierzyć naszej firmie, gdyż posiadamy odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie monitorowania sprawności stacji, ich konserwacji oraz serwisowania. Wykonując przeglądy regularnie jesteśmy w stanie reagować na awarie oraz zapobiegać im. Dzięki temu wszystkie urządzenia i ich podzespoły przez wiele lat będą działać bezproblemowo sprawiając, że cała sieć elektryczna będzie funkcjonować poprawnie. Nasza oferta obejmuje również modernizację stacji transformatorowych.

Zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą firmą w zakresie serwisowania oraz obsługi wnętrzowych stacji transformatorowych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z El- tech Serwis.