Modernizacja stacji transformatorowych

Modernizacja stacji transformatorowych wykonywana przez naszą firmę, podlega tak samo rygorystycznym zasadom, jak montaż nowych. Wykonywana jest w przypadku potrzeby dopasowania stacji do nowych warunków lub utrzymania jakości dostaw energii. W pierwszym przypadku może zawierać rozbudowę konkretnych elementów systemu, rozbudowę budynków nastawni z pomieszczeniami pomocniczymi bądź remont wieży konstrukcji kratowej. W drugim natomiast obejmuje wymianę zużytych urządzeń elektrycznych, by utrzymać zadane parametry.

Zakres modernizacji stacji rozdzielczych

Aby system dostarczania energii elektrycznej działał bez zarzutu konieczne jest przeprowadzanie napraw oraz modernizacji stacji rozdzielczych. Nasza firma podejmuje się tych zadań, polegając na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz wykwalifikowanym personelu, który wie jak wszystkie prace przeprowadzić bezpiecznie i profesjonalnie. Wykonujemy modernizacje przedmiotowe, polegające na wymianie zużytych urządzeń elektrycznych, czego celem jest poprawienie skuteczności funkcjonowania stacji trafo. Nasze prace obejmują również rozbudowę budynków stacji, a także remont wieży konstrukcji kratowych dla potrzeb monitorowania obiektów. W ramach modernizacji stacji transformatorowych ważne jest również kontrolowanie urządzeń nastawczych, zabezpieczeń i urządzeń zasilania. Dzięki tym działaniom zachowana jest ciągłość i niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Nasza oferta obejmuje modernizację zarówno wnętrzowe, jak i kontenerowe stacje transformatorowe. Zapraszamy do nawiązania współpracy z firmą El-Tech Serwis.