Zalety zastosowania systemów zasilania rezerwowego

Energia elektryczna odgrywa kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu. Zasila niezliczoną ilość urządzeń, zapewnia dostęp do oświetlenia oraz gwarantuje niezawodną pracę systemów bezpieczeństwa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których następują przerwy w dostawie prądu od operatora. W takich sytuacjach istotne jest znalezienie alternatywy, która zapewni ciągłość zasilania.

Do tego celu mogą być wykorzystywane różne systemy zasilania rezerwowego, czyli takiego, które jest zwykle załączane automatycznie po zaniku napięcia w podstawowym źródle zasilania. Jako źródła zasilania rezerwowego wymienia się m.in. zespoły prądotwórcze, baterie akumulatorów oraz systemy zasilania bezprzerwowego UPS. Dlaczego ich zastosowanie jest tak ważne? Warto przeczytać o tym w dalszej części tego tekstu.

Dlaczego warto stosować systemy zasilania rezerwowego?

Największą zaletą systemów zasilania rezerwowego jest ich niezawodność w sytuacjach, kiedy nagle zostaje przerwany dostęp do podstawowego źródła zasilania. W wielu przypadkach zachowanie ciągłości zasilania może mieć istotne znaczenie dla zdrowia i życia ludzi. W szpitalach i przychodniach niezwykle ważna jest nieprzerwana praca aparatury medycznej podtrzymującej funkcje życiowe pacjentów bądź sprzętów wykorzystywanych podczas zabiegów i operacji. Nagłe awarie w dostawie prądu mogłyby nieść tragiczne skutki dla pacjentów, dlatego placówki medyczne muszą być wyposażone w systemy zasilania awaryjnego. Przerwy w dostawie prądu mogą być również problematyczne w przypadku obiektów takich jak np. chłodnie czy mroźnie, w których przechowywane są produkty wymagające specyficznych warunków.

Zasilanie rezerwowe ma również kluczowe znaczenie w zakładach produkcyjnych. Przerwanie pracy maszyn przemysłowych może doprowadzić do poważnych awarii, które mogą nieść duże straty finansowe. Dzięki zastosowaniu dodatkowych źródeł energii w czasie awarii można bezpiecznie i bez ponoszenia strat zakończyć rozpoczęte prace bądź też kontynuować je aż do czasu, gdy powróci napięcie w zasilaniu podstawowym. W zależności od rodzaju zastosowanego systemu zasilania rezerwowego można dopasować możliwości wytwarzania energii do oczekiwań, które zapewniają najbardziej wydajną pracę sprzętów i maszyn. Atutem takiego zabezpieczenia jest to, iż nie trzeba się martwić o utratę danych lub rezultatów wykonanej przed awarią pracy.

Nie można również zapominać o istocie nieustannego funkcjonowania systemów alarmowych, przeciwpożarowych czy wizyjnych, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach. Bez systemów zasilania rezerwowego w przypadku przerwy w dostawie prądu obiekty te nie są dostatecznie zabezpieczone. Kluczowe jest też stosowanie systemów zasilania rezerwowego w budynkach wykorzystujących ogrzewanie elektryczne. Mianowicie ich błyskawiczne uruchomienie zapobiega wychładzaniu się pomieszczeń w czasie niespodziewanych awarii.  Oprócz tego takie systemy pełnią też szczególne funkcje w tzw. inteligentnych domach, których użytkowanie jest praktycznie uzależnione od źródeł zasilania.

Jakie są zalety systemów zasilania rezerwowego?

Różnorodność systemów zasilania rezerwowego sprawia, że istnieje możliwość wybrania takiego, który najefektywniej sprawdzi się w danym obiekcie i przy dostarczaniu energii do urządzeń o określonej mocy. Przy zastosowaniu np. zespołów prądotwórczych zasób mocy jest niemalże nieograniczony, co pozwala na korzystanie z nich przez długi czas, aż do momentu przywrócenia zasilania podstawowego. W przypadku baterii akumulatorów zasób mocy jest niższy, dlatego czas ich wykorzystywania jest krótszy, niemniej pozwala zachować ciągłość pracy kilku urządzeń jednocześnie. Systemy zasilania bezprzerwowego UPS natomiast umożliwiają krótkotrwałe zachowanie ciągłości zasilania, najczęściej od kilku do kilkudziesięciu minut.

Niewątpliwą zaletą zastępczych systemów zasilania jest także możliwość kontynuowania pracy bez konieczności jej przerywania, za czym przemawia funkcja ich automatycznego uruchamiania w momencie zaniku napięcia. Załączanie systemów zasilania rezerwowego jest zatem bezpieczne i nie wymaga dużych nakładów pracy, co przekłada się na znaczną wygodę dla użytkowników, którzy praktycznie nie odczują skutków awarii. Ponadto, systemy zasilania rezerwowego zabezpieczają też same urządzenia przed uszkodzeniami lub zaburzeniem ich funkcjonowania. Dzięki nim można więc uniknąć kosztów naprawy, zapewniając niezawodną pracę w sytuacjach kryzysowych oraz przedłużyć żywotność nierzadko drogich sprzętów. Co więcej, nie trzeba też tracić czasu, oczekując na przywrócenie zasilania ze źródła podstawowego.