Rodzaje stacji transformatorowych

Stacje transformatorowe są niezbędnym elementem każdej sieci elektroenergetycznej. Wykorzystuje się je w każdym miejscu, w którym dochodzi do przekazania energii elektrycznej z sieci do końcowego odbiorcy. Za jej pomocą odbywa się rozdział oraz dystrybucja energii elektrycznej na różnych poziomach napięć. Ze względu na odległości dzielące elektrownie od odbiorców, przez sieć przesyłana jest energia o wysokim napięciu. Następnie dzięki zastosowaniu stacji transformatorowych napięcie jest obniżane do średniego napięcia, które wykorzystuje się w lokalnych liniach rozdzielczych czy maszynach o dużej mocy. Jeżeli energia elektryczna ma trafić do odbiorców końcowych, powinna trafić do odpowiedniej stacji transformatorowej, która obniży napięcie do wymaganego poziomu.

Jak zbudowana jest stacja transformatorowa i jakie są jej rodzaje?

Każda ze stacji zbudowana jest z kilku niezbędnych elementów, które umożliwiają im poprawną pracę. Podstawowymi składowymi stacji jest transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia i urządzenia pomocnicze. Stacje transformatorowe można podzielić na:

  • Wnętrzowe,
  • Mobilne,
  • Napowietrzne, zwane również słupowymi,
  • Kontenerowe (z obsługą wewnętrzną lub zewnętrzną).

Wnętrzowe stacje transformatorowe umieszczane są wewnątrz budynków usługowych, mieszkalnych czy biurowych. Przygotowuje się je pod wymagania konkretnego budynku i umieszczane w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Stacje mobilne, jak sama nazwa wskazuje, mogą by w łatwy sposób transportowane z miejsca na miejsce. Ich wyposażenie nie odbiega niczym od klasycznej stacji transformatorowej, jednak są wyposażone dodatkowo w elementy ułatwiające transport.

Słupowe stacje transformatorowe, nazywane również napowietrznymi wykorzystywane są do zasilania odbiorców oddalonych od większych sieci, głównie na terenach wiejskich i słabo zaludnionych. Instalowane są na odpowiednio przygotowanych betonowych słupach. Ostatnim rodzajem stacji transformatorowych są stacje kontenerowe. W ich wnętrzu umieszczone są wszystkie elementy, dzięki czemu stacje kontenerowe uznawane są za całkowicie kompletne urządzenie elektryczne. Dodatkowo można podzielić je na te z wewnętrznym i zewnętrznym korytarzem obsługi.