Rodzaje rozdzielnic elektrycznych

Instalacja elektryczna składa się z wielu różnych elementów. Jednym z nich są rozdzielnice elektryczne, które służą w celu rozdzielania, przetwarzania oraz przesyłu energii elektrycznej. Rozdzielnice różnią się pod względem konstrukcji oraz związanej z napięciem zmianowym pracy. Wyjaśniamy, czym są rozdzielnice elektryczne oraz jakie kryteria uwzględnia ich podział.

Czym jest rozdzielnica elektryczna?

Jak sama nazwa wskazuje, rozdzielnica elektryczna służy do rozdzielania energii do poszczególnych obwodów. Umożliwia ona także przetwarzanie oraz przesył energii elektrycznej. Działanie rozdzielnicy elektrycznej jest stosunkowo proste, bo służy ona w celu zasilania instalacji elektrycznych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej. Dzięki elementom rozdzielnicy elektrycznej możliwe jest skupienie w jednym miejscu wszystkich obwodów kablowych oraz ich kontrolowanie za pomocą m.in. rozłączników bezpiecznikowych. Rozdzielnica elektryczna spełnia bardzo ważne funkcje, „czuwając” nad bezpieczeństwem instalacji elektrycznej oraz umożliwiając łatwy dostęp do jej kluczowych elementów.

Jakie są rodzaje rozdzielnic elektrycznych?

Rozdzielnice elektryczne występują w wielu różnych rodzajach. Dzielimy je ze względu na m.in. przystosowanie do pracy z odpowiednim napięciem roboczym, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i sposób montażu. Podział ze względu na napięcie robocze uwzględnia cztery rodzaje rozdzielnic. W tym przypadku wyróżniamy rozdzielnice najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Ze względu na konstrukcję podział rozdzielnic elektrycznych uwzględnia rozdzielnice szafowe, rozdzielnice skrzynkowe i rozdzielnice tablicowe. Rozdzielnice mogą cechować się różnym sposobem montażu, co powoduje, że dzielimy je na trzy grupy, czyli rozdzielnice hermetyczne, natynkowe i podtynkowe.

Od czego zależy wybór rozdzielnicy elektrycznej?

Głównym kryterium wyboru rozdzielnicy elektrycznej jest jej zastosowanie. W celu doboru odpowiedniej do zastosowania oraz specyfiki i obciążenia instalacji elektrycznej rozdzielnicy trzeba skorzystać z porady fachowca, bo inne rodzaje rozdzielnic znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, budynkach wielomieszkaniowych oraz np. w zakładach przemysłowych.