Przegląd transformatora - jak często?

Transformator, podobnie jak inne urządzenia wymaga okresowych przeglądów. Dzięki nim może poprawnie pracować przez długi czas, unikając różnego rodzaju awarii. Dzięki transformatorom możliwe jest prawidłowe działanie całej masy urządzeń elektrycznych, dlatego tak istotne jest, aby transformator działał poprawnie.  To urządzenie, nazywane również maszyną elektryczną, jest odpowiedzialne za zmiany napięcia przemiennego. Napięcie może być zmieniane zarówno z niższego na wyższe, jak i na odwrót.

Jak często należy wykonywać przegląd transformatora i na czym on polega?

Transformatory wykorzystywane w bezobsługowych stacjach powinny przechodzić przegląd techniczny bez wyłączenia napięcia raz do roku, natomiast przynajmniej raz na pięć lat powinno odbyć się pełne badanie techniczne transformatora przy wyłączonym napięciu. Przegląd transformatorów pozwala w porę wykryć wszystkie usterki i naprawić je, dzięki czemu transformator może pracować nieprzerwanie przez długi czas, z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Przeglądy i serwis transformatorów powinien być wykonywany przez profesjonalistów, specjalizujących się w pracach tego rodzaju.

Podczas przeglądu pracownik dokonuje oględzin transformatora. Następnie sprawdzone zostają iskierniki oraz głowice kablowe. Kolejnym etapem jest kontrola poziomu oleju w urządzeniu. Jeżeli poziom oleju jest zbyt niski bądź została wykryta nieszczelność, należy sprawdzić jakość oleju. Kontrolowany jest również stan uszczelek. Po sprawdzeniu tych elementów specjalista dokonuje pomiarów wszystkich istotnych parametrów, w tym :

  • Rezystancji izolacji kabli odpływowych oraz zasilających,
  • Rezystancji i współczynnika absorpcji,
  • Rezystancji uziemień punktu ochronnego oraz punktu neutralnego.

Sprawdzenie tych parametrów pozwala na szybkie wykrycie usterek w urządzeniu oraz instalacji. Dzięki szybkiej reakcji urządzenie ma możliwość ciągłej pracy bez konieczności wyłączania go i naprawy. Przeglądy transformatorów są bardzo istotnym elementem, którego nie wolno pomijać. Stosowanie się do terminów przeglądów pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy tego urządzenia.