Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne są obecne praktycznie w każdym miejscu. Jej awaria stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa budynków oraz zdrowia i życia osób w nich przebywających. Zwarcia i inne rodzaje uszkodzenia instalacji mają również wpływ na urządzenia podłączone do sieci. Jedynym sposobem na uniknięcie problemów związanych z uszkodzoną instalacją elektryczną jest regularne wykonywanie okresowych przeglądów.

Na czym polega okresowy przegląd instalacji elektrycznej?

Warto wiedzieć, że przeglądy instalacji elektrycznej dotyczą nie tylko sieci domowych, ale także rozdzielnic i stacji transformatorowych. Uszkodzenie którejkolwiek z części może prowadzić do awarii całej sieci. Konserwacją stacji elektroenergetycznych, ich obsługą i przeglądami zajmują się specjaliści, którzy dokładnie sprawdzają stan całej instalacji, a dzięki dużej wiedzy i doświadczeniu mogą wykryć usterki i od razu je naprawić. Okresowy przegląd instalacji elektrycznej powinien być wykonywany nie rzadziej niż co pięć lat.

Obowiązek wykonywania tego rodzaju przeglądu spoczywa na właścicielach budynków użytku publicznego, natomiast domy jednorodzinne są z niego zwolnione. W trakcie przeglądu instalacji elektrycznej pracownik musi sprawdzić sprawność i stan połączeń, osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przed porażeniem. Konieczne jest również sprawdzenie odporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów. Pięcioletni okres przerwy pomiędzy przeglądami nie musi być utrzymywany. W  miejscach, gdzie instalacja jest intensywnie eksploatowana, przegląd instalacji powinien odbywać się znacznie częściej.

Warto wspomnieć, że przegląd podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy naocznej oceny stanu instalacji, zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-6:2008. Drugi etap przebiega na sprawdzaniu parametrów i wykonywaniu pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu. Wszystko po to, aby mieć pewność co do stanu każdego elementu instalacji elektrycznej. Ważne jest wykonywanie pomiarów w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu od razu będzie wiadomo, który element musi zostać naprawiony bądź wymieniony.