Jak wygląda montaż stacji transformatorowej?

Bez stacji transformatorowych często nie byłoby możliwe dostarczanie energii elektrycznej do prywatnych nieruchomości oraz firm i instytucji. Dostawcy energii nie zawsze mogą zapewnić szybkie przyłącze oraz dostarczać prąd o zwiększonej mocy, więc prywatne stacje transformatorowe nie należą do rzadkości. Wyjaśniamy, czym jest stacja transformatorowa i w jaki sposób przebiega jej montaż.

Czym jest stacja transformatorowa?

oferta (stacja trafo) to element naszego krajobrazu. Doskonale kojarzymy niegdyś stawiane, murowane budynki niewielkich rozmiarów oraz nowoczesne stacje transformatorowe. Wpisują się one w krajobraz miast, miasteczek i wsi, jednak nie zawsze wiemy, w jakim celu służą. Stacja transformatorowa kryje w swoim wnętrzu urządzenia pozwalające na przetwarzanie oraz rozdzielanie energii elektrycznej, która produkowana jest w elektrowni. Najprościej rzecz ujmując - stacja transformatorowa pozwala zmienić średnie napięcie na napięcie niskie i następnie zasila w energię elektryczną prywatne domy, firmy oraz instytucje. Stacja transformatorowa jest „łącznikiem” łącznikiem pomiędzy elektrownią oraz odbiorcą prądu.

Zasady montażu stacji transformatorowej

Niezależnie od tego, kto jest właścicielem stacji transformatorowej, musi ona zostać odpowiednio zamontowana. Montaż stacji transformatorowej wymusza wykonanie odpowiedniej dokumentacji projektowej, która uwzględnia m.in. specyfikacje techniczne. Dzięki temu możliwy jest prawidłowy dobór urządzeń tworzących stację transformatorową, czyli transformatora lub transformatorów, rozdzielnic elektrycznych oraz urządzeń pomocniczych. Podczas projektowania stacji transformatorowej brane są pod uwagę m.in. kluczowe dla jej prawidłowego działania dane, czyli moc czynna i bierna, przewidywane obciążenia, a także ilość odbiorców, do których dzięki stacji transformatorowej popłynie prąd. Montażem stacji transformatorowej muszą zajmować się specjaliści, którzy mają ku temu odpowiednie uprawnienia.

Jakie rodzaje stacji transformatorowych wyróżniamy?

Stacje transformatorowe możemy podzielić ze względu na kilka kryteriów, a jednym z nich jest ich lokalizacja. Wyróżniamy stacje transformatorowe wewnętrzne, czyli montowane wewnątrz budynków oraz stacje zewnętrzne, które znajdują się na słupach energoelektrycznych. W większości stacje transformatorowe są własnością przedsiębiorstwa energetycznego, które zaopatruje w prąd konkretny teren, jednak coraz częściej zachodzi konieczność montażu prywatnych stacji transformatorowych np. w przypadku zaopatrywania w prąd zakładów produkcyjnych i usługowych.